|

 

top

เรื่องราวของพักตร์

“Be the best you”

พักตร์ เป็นแบรนด์ที่เห็นคุณค่าในสมุนไพรที่มีมากกว่า 200,000 ชนิด
เราจึงคัดสรรสารสกัดที่อุดมไปด้วยประโยชน์ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหา
ในด้านผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธภาพ
.

โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อคนไทย
เพราะเรามั่นใจว่าเราเข้าใจผิวคนไทยด้วยกันมากที่สุด