|

 

top

เรื่องราวของพักตร์

คำสัญญาจากเรา

 

1. มุ่งคัดสรรสมุนไพรที่ดีต่อสภาพผิวของคนไทย

 

2. มุ่งทดสอบประสิทธิภาพอย่างจริงจัง

 

3. ห่วงใยผิวหน้าของคุณ เหมือนผิวหน้าของตัวเอง

 

4. มั่นใจได้ว่าจะไม่มีวันแพ้ เมื่อเราอยู่เคียงข้าง